fbpx

Regulamin sklepu

REGULAMIN sklepu Stowarzyszenia Serfenta

§ I. WSTĘP

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.serfenta.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez Stowarzyszenie Serfenta (zwane dalej „Stowarzyszeniem” ul. Przykopa 2/5 43-400 Cieszyn, KRS, NIP, REGON, tel., biuro@serfenta.pl

2. Stowarzyszenie prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet.

Dokonując zakupu w sklepie, Klient akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§ II. OFERTA SKLEPU Stowarzyszenia Serfenta

1. Wszystkie ceny prezentowane na naszych stronach są cenami brutto. Nie zawierają podatku VAT gdyż Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.

2. Warunki przeprowadzania akcji promocyjnych są każdorazowo ogłaszane, promocje są dookreślone czasowo.

3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba produktów, w związku z tym, sprzedaż następuje w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową www.serfenta.pl. Zamówienia mogą być składane również drogą mailową, bądź telefoniczną.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych, numeru telefonu oraz adresu e-mail, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.

3. W zamówieniu Klient dokonuje:

– wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości;

4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz wybiera:

– sposób płatności

– sposób dostawy oraz adres dostawy i adres, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Stowarzyszenie.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest na życzenie Klienta faktura na wskazany adres.

7. Sklep wysyła również towar za granicę (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów wysyłki zagranicznej oraz po uprzedniej wpłacie na konto).

§ IV. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Zmian w zamówieniu, bądź rezygnacji z zamówienia Klient może dokonać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysyłki).

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny, bądź mailowy z obsługą sklepu.

§ V. FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

– płatność gotówką przy odbiorze;

– poprzez system paypal na adres biuro@serfenta.pl

– przelewem bankowym na konto;

– za pobraniem.

2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym bądź on-line za pośrednictwem konta paypal.

§ VI. DOSTAWA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. CZAS OCZEKIWANIA = CZAS REALIZACJI + CZAS DOSTARCZENIA

2. Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od produktu. To czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili przekazania zamówionych towarów w sklepie do wysyłki, wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględnia się tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku).

3. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości.

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

– w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – odbiór osobisty w biurze Serfenty lub ‚za pobraniem’ – z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji;

– w przypadku zamówień płatnych przelewem tradycyjnym oraz PayPal – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

5. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przez klienta adres. Do wyboru jest opcja priorytetowa wysyłki. W szczególnych przypadkach po wcześniejszej rozmowie telefonicznej oraz wpłacie zamówienie jest realizowane firmą kurierską.

6. Czas dostawy jest zależny od wybranego sposobu dostawy:

Paczka pocztowa – 2-4 dni robocze

Firma kurierska 2-3 dni robocze

7. Koszt dostawy jest podawany każdorazowo po złożeniu zamówienia w sklepie Stowarzyszenia.

8. Produkty oferowane przez Stowarzyszenie to przedmioty wykonywane ręcznie przez rzemieślników – plecionkarzy. W szczególnych przypadkach, kiedy zamówiony przedmiot nie znajduje się w magazynie Serfenty, klient zostanie poinformowany o czasie oczekiwania na wykonanie przedmiotu.

Czas oczekiwania będzie podawany w takim przypadku indywidualnie. Czas oczekiwania wydłuża się o czas wykonania przedmiotu, przy przedmiotach oznaczonych jako „na zamówienie”.

§ VII. ZWROTY i REKLAMACJE

ZASADY PRZYJMOWANIA ZWROTÓW

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. na następującym formularzu: LINK).

2. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia konsumentowi towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

3. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Informujemy, że Klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu.

ZASADY PRZYJMOWANIA REKLAMACJI. RĘKOJMIA.

6. W przypadku zakupu towarów przez osoby niebędące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rękojmia za wady fizyczne rzeczy jest wyłączona (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). W przypadku stwierdzenia wad towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.

7. W przypadku zakupu towarów przez osoby będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zastosowanie znajdują poniższe zasady.

8. Sklep odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od chwili jego wydania. W przypadku stwierdzenia wad towaru, reklamacja może być złożona w dowolnej formie. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, nie może jednak skończyć się przed terminem wygaśnięcia odpowiedzialności Serfenty z tytułu rękojmi. Konsument może wskazać w reklamacji jedno z następujących żądań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (wyłącznie w przypadku wady istotnej).

8. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

9. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl.

10. Towar podlegający reklamacji/zwrotowi należy odesłać na adres:

Stowarzyszenie Serfenta, ul. Przykopa 2/5 43-400 Cieszyn

§ VIII. Ochrona danych osobowych

1. Sklep Stowarzyszenia określa zasady Polityki prywatności, informując Klientów o kwestiach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz potwierdza ich zgodność ze stanem faktycznym.

3. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Serfenta prowadzące działalność gospodarczą w Cieszynie, przy ul. Przykopa 2/5, 43-400 Cieszyn, KRS NIP, REGON.

4. Stowarzyszenie Serfenta przechowuje następujące dane osobowe:

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres pod jaki ma zostać dostarczona przesyłka.

Podanie tych danych jest konieczne do złożenia zamówienia.

5. Dane o Kliencie gromadzone są wyłącznie w celu zapewnienia poprawnej obsługi zamówienia.

Dane te będą przechowywane i zgodnie z procedurami odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 199710 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 200218 r., Nr 101, poz. 1000, ze zm.).

6. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów marketingowych, w tym newslettera Stowarzyszenia.

7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania lub usuwania.

8. Podstawa prawną Polityki Prywatności jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.).

§ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2019. r.

3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.