• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Stowarzyszenie Serfenta istnieje, aby plecionkarstwo żyło. Pracujemy, by zachować dla Was tradycję i mądrość przekazywaną przez pokolenia. Przemierzamy tysiące kilometrów, aby wiedzieć o nim wszystko. Uczymy młodych ludzi rzemiosła, które zanika. Pomagamy mistrzom plecionkarstwa zaistnieć na rynku. Pokazujemy to piękne rzemiosło światu.


Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury

W 2011 roku zaczęliśmy pracę nad przygotowaniem wpisu plecionkarstwa na krajową, a następnie światową listę niematerialnych zabytków UNESCO. Wzięliśmy udział w warsztatach i konferencjach służących wdrażaniu właściwej Konwencji UNESCO zorganizowanych przez PTL i STL w Warszawie i Lublinie. W następnych latach będziemy zajmować się tym tematem jako jednym z priorytetowych.

Dziedzictwo kulturowe to nie tylko zabytki, materialne świadectwa przeszłości i cuda przyrodnicze, ale również dziedzictwo niematerialne, które tworzy naszą zbiorową pamięć. Jeśli kultura materialna podtrzymuje tożsamość narodu, to z pewnością dziedzictwo duchowe, niematerialne tworzy ją, kształtuje, wzbogaca i pobudza do rzeczywistego wyrażania.

16 sierpnia 2011 roku weszła w Polsce w życie Konwencja w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego UNESCO. Stanowi ona rezultat długich poszukiwań UNESCO dla wyrażenia i ochrony tego, co do tej pory wydawało się nie do uchwycenia w ramy programowe. Została przygotowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), będącą wyspecjalizowaną organizacją ONZ, i przyjęta przez Konferencję Generalną w Paryżu w dniu 17 października 2003 roku. Weszła w życie w dniu 20 kwietnia 2006 r. Dotychczas została ratyfikowana przez 143 państwa (stan na 03.08.2012).

Istotą Konwencji stało się określenie znaczeniowe terminu „niematerialne dziedzictwo kulturowe". Według artykułu 2 oznacza ono:

„Praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności."

Wyszczególniono następujące dziedziny, w których najbardziej przejawia się dziedzictwo niematerialne:

a) tradycje i przekazy ustne, w tym język, jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

b) sztuki widowiskowe;

c) zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne;

d) wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata;

e) umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym.

Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego składa się z praktyk, elementów, które wiążą się z budowaniem poczucia tożsamości poszczególnych społeczności, pomagają ukazać różnorodność tego dziedzictwa oraz podnoszą świadomość na jego temat.

Lista niematerialnego dziedzictwa pilnej ochrony składa się z elementów dziedzictwa niematerialnego, dotyczących wspólnot, które Państwa-Strony uznały za wymagające pilnych działań w celu utrzymania ich przy życiu.

Za: Narodowy Instytut Dziedzictwa, www.nid.pl

oferta

 

Kontakt

Stowarzyszenie Serfenta
ul. Przykopa 2/5
43-400 Cieszyn
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


 Facebook   You Tube    logoNG

 

 


 

 

 

 

 

 

Copyright © Serfenta 2011

Projekt i wykonanie: szasza.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies) Czytaj więcej.