Oferujemy możliwość przeprowadzenia terenowych badań etnograficznych, zarówno do celów naukowych, jak i na potrzeby marketingu i biznesu. Zrealizowany przez nas projekt „Plecionkarskim szlakiem Polski” został uznany za najlepszy projekt badawczy realizowany w 2011 roku i nagrodzony „Ludowym Oskarem”, mamy też na swoim koncie dyplom uznania od Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

 

Udostępnij:

Nasz zespół

Nasz zespół to doświadczona ekipa badawcza, składająca się z antropologów, pedagogów, dokumentalistów. Dysponujemy wysokiej jakości sprzętem do rejestracji danych.

 

Badania społeczne

Etnografia to studia nad życiem ludzi, ich kulturą materialną, społeczną oraz duchową. Jest obserwacją człowieka w jego naturalnym środowisku życia – w domu, środowisku lokalnym, miejscu pracy.

Etnografia jest również bardzo skuteczną metodą badań społecznych – pozwala oprzeć zdobytą wiedzę na danych jakościowych. Terenowe badania etnograficzne gwarantują obiektywność, opis sytuacji bez zniekształceń, autentyczność, pogłębioną charakterystykę, całościową perspektywę.

Etnografia a biznes

Metoda badań etnograficznych to przede wszystkim praca w terenie, a w tym m.in. pogłębione wywiady, kwestionariusze osobowe – także dostosowywane do indywidualnych potrzeb, obserwacje uczestniczące. W oparciu o zbiór danych i analizę zgromadzonej dokumentacji przygotowujemy raport.

W biznesie rezultatów badań etnograficznych można użyć m.in. do testowania nowych produktów czy usług.

Ze względu na odrębność każdego zlecenia cena wykonania badań uzgadniana jest indywidualnie.

Zapytaj o szczegóły! Paulina Adamska
  • +48507933191